Stichting Jozua

  

Over Stichting Jozua

Stichting Jozua is ontstaan vanuit de kerkelijke gemeente “christelijke vergadering” te Eindhoven, ook wel genoemd ‘De Bron’. Deze kerk vindt haar oorsprong in de beginjaren van de 20ste eeuw en behoort tot de kerken die zich van vroeger uit “vergadering van gelovigen” noemden. Deze gemeente in Eindhoven bestaat uit ruim 300 personen.

Stichting Jozua brengt activiteiten van leden van deze kerkgemeente samen die gericht zijn op dak- en thuislozen en andere kansarmen in de samenleving. 

Stichting Jozua werkt hoofdzakelijk met giften.Wilt u ook meehelpen dit mooie werk in stand te houden ?

Bankrekening NL34RABO0106528432 t.n.v. Stg Jozua