Stichting Jozua

  

ANBI

Stichting Jozua heeft sinds 2010 een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling. Giften aan onze stichting mag u aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.


Giften

Uw gift is zeer welkom!

Giften mag u overmaken op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!

Stichting Jozua,

Berkstraat 9, 5492 EA St Oedenrode

Bank: NL34RABO0106528432


ANBI-regelgeving

Conform ANBI-regelgeving publiceren wij een aantal gegevens over onze stichting, de activiteiten en de besteding van de giften.


Registratienummers

Stichting Jozua
RSIN nummer ANBI 809436668
KvK nummer 40237397
Tel. nr. 0634026386

 

Bestuurssamenstelling 

Chr. de Jager (voorzitter)

G.J. van Kleef (penningmeester)

L. Elbers (secretaris)

M. Meijnen

 

 Beleidsplan 


Financiële verantwoording